//A_net cafe REMIX
音源初期化
//                                    ↓この数字を0か1にしてみてください
//                                          または、 2か3にしてみてください
                                  INT SEN=1
					    
/*                                        mode 0 : Hiphop 
                                          mode 1 :  Funk 
							mode 2 :  Honky-tonk rap
							mode 3 :  Honky-tonk funky
 */

INT TP=80 //tempo
INT Q=8 //音符長さの元ネタ
INT J=0 //q値 
Array QQ=(4,1,2,4,16,2,1,4,16,4)
Array JJ=(10,30,50,80) INT MN=5
IF (SEN=1) {MN=5 TP=120  QQ=(16,8,8,2,4,4,16,8,16,1)  JJ=(10,30,50,40) }//Funky mode
IF (SEN=2) {MN=1 }//Funky mode
IF (SEN=3) {MN=1 TP=120  QQ=(16,8,8,2,4,4,16,8,16,1)  JJ=(10,30,50,40)}//Funky mode

// 2012.01.24 Bass Vol. 127 ~ 90 & Drums Vol. 120~100~80 (For Win7 MSGS?)
// 2012.03.22 Key Chenge switch

STR GR={t.C(!16,0,8)}STR GV={v.C(!16,OM,UR)}
 INT OM=127 INT UR=90 
 
 

TR 1

STR C={ceagc} //もとねた
STR D={}// もとねたより1文字をランダムで切り出し代入
STR E={cg}// 3ch用 パッドにしようとした
STR F={}//それの 切り出し代入用
INT R=0 // 元ネタのR文字目

INT N=0 //Dの音符のノート番号を代入
INT U=0 //オクターヴの元ネタ
INT W=0 // 3chの長さ用

INT G=3//3 or 12
STR ZEN={}
STR ZZ={}
STR ZC={}
INT I=1
 @(MN) q229 P(127)Tempo=TP V 127 INT KY= 2 Key(-KY)
TR 3 @(MN) q99 P(127) V 127 t-2
[8 R=Random(1,6) D=MID(C,R,1) ZEN=ZEN+D]
[8ZZ=MID(ZEN,I,1)Q=RandomSelect(QQ) U=RandomSelect(4,5,3,5) J=RandomSelect(JJ) ZC=ZC+{l}+#STR(Q)+{o}+#STR(U)+{q}+#STR(J)+ZZ I=I+1]PRINT(ZC)
[216
R=Random(1,6)  U=RandomSelect(4,5,3,5) W=RandomSelect(1,1,1,2,2)D=MID(C,R,1) N=NoteNo(D)
F=MID(E,J,1) G=RandomSelect(3,9,12,15)  Q=RandomSelect(QQ) J=RandomSelect(JJ)
TR 1  o(U) q(J)
l(Q) Sub{D;}n(N+G);
TR 3   o(U)  q(J) v(Random(10,80)) 
l(Q) n(N-1);
]
TR 6 @(MN) q 229 P(00) q(J)  V 127 [20o(U)  I=I+1ZC;]

TR 2 @34 o2 l16 q 99 P(17) V 127 GR GV p% -400
 [64 Sub{arra araa rara argg#} rrrr `arrr rrrr rrrr]
TR 4 @34 o2 l16 q 99 P(110) V...(続く)...